Bc. Aleš Boháč MBA

                                  místostarosta městského obvodu Radvanice a Bartovice